Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.06.19, godz. 02:34
kontakt
MILTON
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1,00 0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -503,00 -91,00
---
Zysk (strata) brutto -503,00 -91,00
---
Zysk (strata) netto -503,00 -91,00
---
Amortyzacja 82,00 167,00
103,7%
Aktywa 7 076,00 8 362,00
18,2%
Kapitał własny 4 698,00 4 607,00
-1,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,30 0,30
-2,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,03 -0,01
---