Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.23, godz. 19:00
kontakt
MILISYS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-03-312022-06-302022-09-302022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 4,00 0,00
---
0,00
---
299,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -20,00 -22,00
---
-75,00
---
84,00
---
Zysk (strata) brutto -20,00 -22,00
---
210,00
---
70,00
-66,7%
Zysk (strata) netto -20,00 -22,00
---
154,00
---
70,00
-54,5%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 102,00 672,00
558,8%
1 004,00
49,4%
2 078,00
107,0%
Kapitał własny 100,00 78,00
-22,0%
232,00
197,4%
302,00
30,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,01
-22,2%
0,02
200,0%
0,03
28,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 -0,00
---
0,01
---
0,01
-57,1%