Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.25, godz. 10:16
kontakt
MEXPOLSKA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 867,00 2 931,00
57,0%
1 063,00
-63,7%
1 803,00
69,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -317,00 667,00
---
-1 117,00
---
-330,00
---
Zysk (strata) brutto 2 992,00 694,00
-76,8%
-1 122,00
---
-308,00
---
Zysk (strata) netto 3 035,00 554,00
-81,7%
-932,00
---
-257,00
---
Amortyzacja 40,00 40,00
0,0%
36,00
-10,0%
34,00
-5,6%
Aktywa 20 801,00 19 946,00
-4,1%
18 416,00
-7,7%
20 166,00
9,5%
Kapitał własny 15 234,00 15 788,00
3,6%
14 856,00
-5,9%
14 600,00
-1,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,99 2,06
3,7%
1,94
-5,9%
1,90
-1,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,40 0,07
-81,8%
-0,12
---
-0,03
---