Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.03, godz. 12:41
kontakt
MEXPOLSKA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 617,00 2 625,00
62,3%
1 405,00
-46,5%
1 301,00
-7,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 702,00 514,00
-26,8%
-482,00
---
-576,00
---
Zysk (strata) brutto 1 534,00 2 669,00
74,0%
-448,00
---
-538,00
---
Zysk (strata) netto 1 574,00 2 576,00
63,7%
-357,00
---
-441,00
---
Amortyzacja 41,00 41,00
0,0%
39,00
-4,9%
39,00
0,0%
Aktywa 20 631,00 20 253,00
-1,8%
20 489,00
1,2%
19 555,00
-4,6%
Kapitał własny 11 495,00 14 071,00
22,4%
13 713,00
-2,5%
13 272,00
-3,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,50 1,84
22,4%
1,79
-2,6%
1,73
-3,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,20 0,34
63,9%
-0,05
---
-0,06
---