Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.09, godz. 06:21
kontakt
MERLINGRP
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 103,00 92,00
-10,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -112,00 -847,00
---
Zysk (strata) brutto -119,00 -847,00
---
Zysk (strata) netto -121,00 -847,00
---
Amortyzacja 1,00 0,00
---
Aktywa 84 182,00 84 182,00
0,0%
Kapitał własny 82 504,00 82 504,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,20 0,20
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 -0,00
---