Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.01.29, godz. 10:05
kontakt
MERLINGRP
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 279,00 103,00
-63,1%
92,00
-10,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 60,00 -112,00
---
-847,00
---
Zysk (strata) brutto 44,00 -119,00
---
-847,00
---
Zysk (strata) netto 59,00 -121,00
---
-847,00
---
Amortyzacja 1,00 1,00
0,0%
0,00
---
Aktywa 85 581,00 84 182,00
-1,6%
84 182,00
0,0%
Kapitał własny 82 319,00 82 504,00
0,2%
82 504,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,20 0,20
0,5%
0,20
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
---
-0,00
---