Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.29, godz. 15:33
kontakt
MENNICASK
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 369 426,00 229 085,00
-38,0%
280 443,00
22,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 18 451,00 7 032,00
-61,9%
5 221,00
-25,8%
Zysk (strata) brutto 16 652,00 5 408,00
-67,5%
4 786,00
-11,5%
Zysk (strata) netto 15 775,00 4 719,00
-70,1%
3 908,00
-17,2%
Amortyzacja 30,00 84,00
180,0%
92,00
9,5%
Aktywa 181 861,00 157 462,00
-13,4%
165 049,00
4,8%
Kapitał własny 52 027,00 54 160,00
4,1%
58 069,00
7,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 50,02 52,07
4,1%
55,83
7,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 15,17 4,54
-70,1%
3,76
-17,2%