Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.11.29, godz. 10:36
kontakt
MEDINICE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 30,00 63,00
110,0%
10,00
-84,1%
60,00
500,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 301,00 -391,00
---
-1 038,00
---
-948,00
---
Zysk (strata) brutto -1 729,00 -384,00
---
-1 043,00
---
-915,00
---
Zysk (strata) netto -1 729,00 -384,00
---
-1 043,00
---
-915,00
---
Amortyzacja 96,00 87,00
-9,4%
88,00
1,1%
92,00
4,5%
Aktywa 20 722,00 20 842,00
0,6%
23 512,00
12,8%
44 290,00
88,4%
Kapitał własny 17 360,00 16 977,00
-2,2%
18 456,00
8,7%
41 223,00
123,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,24 3,17
-2,2%
3,44
8,7%
6,66
93,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,32 -0,07
---
-0,20
---
-0,15
---