Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.08, godz. 11:23
kontakt
MBANK
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody z tytułu odsetek 1 560 168,00 2 135 396,00
36,9%
2 006 600,00
-6,0%
Przychody z tytułu prowizji 742 558,00 718 612,00
-3,2%
694 109,00
-3,4%
Wynik na działalności bankowej 1 053 656,00 949 547,00
-9,9%
-1 633 929,00
---
Zysk (strata) brutto 703 966,00 573 288,00
-18,6%
-2 324 109,00
---
Zysk (strata) netto 514 107,00 217 192,00
-57,8%
-2 252 659,00
---
Amortyzacja 103 966,00 107 309,00
3,2%
104 623,00
-2,5%
Aktywa 197 556 877,00 196 987 340,00
-0,3%
201 253 180,00
2,2%
Kapitał własny 13 140 868,00 12 388 960,00
-5,7%
11 111 069,00
-10,3%
Współczynnik wypłacalności 18,43 18,40
-0,2%
17,40
-5,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 310,04 292,10
-5,8%
261,91
-10,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 12,13 5,12
-57,8%
-53,10
---