Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.03.01, godz. 03:30
kontakt
MAXCOM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-03-312023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 32 546,00 32 207,00
-1,0%
33 982,00
5,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 830,00 -728,00
---
2 909,00
---
Zysk (strata) brutto 144,00 -1 731,00
---
2 438,00
---
Zysk (strata) netto 110,00 -1 991,00
---
2 156,00
---
Amortyzacja 234,00 245,00
4,7%
238,00
-2,9%
Aktywa 95 319,00 95 618,00
0,3%
94 173,00
-1,5%
Kapitał własny 64 198,00 62 208,00
-3,1%
64 364,00
3,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 23,78 23,04
-3,1%
23,84
3,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,04 -0,74
---
0,80
---