Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.29, godz. 09:01
kontakt
MANYDEV
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-09-302022-12-312022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 61,00 1,00
-98,4%
1,00
0,0%
166,00
16 500,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -97,00 1 575,00
---
1 575,00
0,0%
46,00
-97,1%
Zysk (strata) brutto -87,00 -926,00
---
-926,00
---
-158,00
---
Zysk (strata) netto -99,00 -879,00
---
-879,00
---
-157,00
---
Amortyzacja 0,00 3,00
---
3,00
0,0%
5,00
66,7%
Aktywa 2 095,00 1 238,00
-40,9%
1 238,00
0,0%
1 226,00
-1,0%
Kapitał własny -640,00 -1 520,00
---
-1 520,00
---
-1 677,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,03 -0,07
---
-0,07
---
-0,07
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 -0,04
---
-0,04
---
-0,01
---