Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.29, godz. 03:49
kontakt
MANGATA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 3 488,00 3 517,00
0,8%
3 493,00
-0,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 115,00 976,00
-12,5%
1 173,00
20,2%
Zysk (strata) brutto 1 243,00 41 064,00
3 203,6%
-865,00
---
Zysk (strata) netto 1 038,00 40 654,00
3 816,6%
-1 043,00
---
Amortyzacja 222,00 345,00
55,4%
293,00
-15,1%
Aktywa 400 125,00 414 105,00
3,5%
400 414,00
-3,3%
Kapitał własny 358 067,00 366 672,00
2,4%
365 629,00
-0,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 53,63 54,92
2,4%
54,76
-0,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,16 6,09
3 828,4%
-0,16
---