Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.12.10, godz. 21:55
kontakt
MAKARONPL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-12-312023-03-312023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 64 866,00 66 339,00
2,3%
72 213,00
8,9%
81 936,00
13,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 281,00 4 077,00
78,7%
6 191,00
51,9%
13 093,00
111,5%
Zysk (strata) brutto 2 017,00 3 551,00
76,1%
5 970,00
68,1%
12 764,00
113,8%
Zysk (strata) netto 1 993,00 2 699,00
35,4%
4 973,00
84,3%
10 215,00
105,4%
Amortyzacja 1 568,00 1 694,00
8,0%
3 014,00
77,9%
2 905,00
-3,6%
Aktywa 195 318,00 196 069,00
0,4%
224 580,00
14,5%
218 524,00
-2,7%
Kapitał własny 104 050,00 106 749,00
2,6%
124 912,00
17,0%
135 127,00
8,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 9,42 9,67
2,6%
11,31
17,0%
12,24
8,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,18 0,24
34,8%
0,45
84,4%
0,92
105,6%