Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.11.29, godz. 09:39
kontakt
06MAGNA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 94,00 133,00
41,5%
96,00
-27,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -195,00 -437,00
---
-12 826,00
---
Zysk (strata) brutto 559,00 -415,00
---
34 176,00
---
Zysk (strata) netto -149,00 -512,00
---
36 126,00
---
Amortyzacja 46,00 54,00
17,4%
46,00
-14,8%
Aktywa 21 636,00 21 719,00
0,4%
56 507,00
160,2%
Kapitał własny 19 032,00 18 520,00
-2,7%
54 647,00
195,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,37 1,33
-2,7%
3,92
195,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 -0,04
---
2,60
---