Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.01, godz. 21:39
kontakt
MADKOM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 6 853,00 6 014,00
-12,2%
7 761,00
29,0%
5 832,00
-24,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 276,00 6,00
-97,8%
899,00
14 883,3%
-301,00
---
Zysk (strata) brutto 249,00 -60,00
---
383,00
---
-334,00
---
Zysk (strata) netto 205,00 -54,00
---
410,00
---
-304,00
---
Amortyzacja 767,00 806,00
5,1%
897,00
11,3%
991,00
10,5%
Aktywa 16 389,00 16 474,00
0,5%
16 152,00
-2,0%
16 271,00
0,7%
Kapitał własny 7 653,00 7 598,00
-0,7%
8 006,00
5,4%
7 703,00
-3,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,51 1,50
-0,7%
1,58
5,3%
1,52
-3,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,04 -0,01
---
0,08
---
-0,06
---