Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.23, godz. 12:17
kontakt
M4B
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 11 362,00 8 689,00
-23,5%
19 594,00
125,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 425,00 -1 605,00
---
2 858,00
---
Zysk (strata) brutto 54,00 -1 920,00
---
2 199,00
---
Zysk (strata) netto 54,00 -1 920,00
---
1 981,00
---
Amortyzacja 425,00 458,00
7,8%
458,00
0,0%
Aktywa 38 310,00 40 863,00
6,7%
45 916,00
12,4%
Kapitał własny 16 794,00 14 874,00
-11,4%
16 855,00
13,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,26 2,00
-11,4%
2,27
13,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 -0,26
---
0,27
---