Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.01, godz. 08:12
kontakt
LUKARDI
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 4 460,00 4 428,00
-0,7%
5 102,00
15,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 317,00 -29,00
---
33,00
---
Zysk (strata) brutto 279,00 -24,00
---
67,00
---
Zysk (strata) netto 43,00 119,00
176,7%
18,00
-84,9%
Amortyzacja 183,00 187,00
2,2%
176,00
-5,9%
Aktywa 13 087,00 12 960,00
-1,0%
12 363,00
-4,6%
Kapitał własny 5 037,00 6 569,00
30,4%
6 586,00
0,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,09 0,11
30,2%
0,11
0,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
100,0%
0,00
---