Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.01.28, godz. 21:22
kontakt
LUG
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 300,00 300,00
0,0%
580,00
93,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -10,00 -85,00
---
117,00
---
Zysk (strata) brutto 4,00 -64,00
---
569,00
---
Zysk (strata) netto 4,00 -64,00
---
569,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 35 755,00 35 927,00
0,5%
36 518,00
1,6%
Kapitał własny 35 362,00 35 298,00
-0,2%
35 867,00
1,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,91 4,90
-0,2%
4,98
1,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 -0,01
---
0,08
---