Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.12, godz. 23:53
kontakt
LUDUS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 10,00 4,00
-60,0%
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -265,00 -278,00
---
-286,00
---
Zysk (strata) brutto -239,00 -328,00
---
1 017,00
---
Zysk (strata) netto -239,00 -328,00
---
1 017,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 62 839,00 62 779,00
-0,1%
63 840,00
1,7%
Kapitał własny 61 059,00 60 731,00
-0,5%
61 748,00
1,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,73 0,73
-0,5%
0,74
1,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 -0,00
---
0,01
---