Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.17, godz. 09:00
kontakt
LSISOFT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 11 708,00 13 327,00
13,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -520,00 1 691,00
---
Zysk (strata) brutto -111,00 1 931,00
---
Zysk (strata) netto -65,00 1 931,00
---
Amortyzacja 1 496,00 1 314,00
-12,2%
Aktywa 60 075,00 62 107,00
3,4%
Kapitał własny 49 565,00 50 693,00
2,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 15,20 15,55
2,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 0,59
---