Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.05, godz. 19:13
kontakt
LOKATYBUD
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 1,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -2,00 7,00
---
-31,00
---
Zysk (strata) brutto -649,00 7,00
---
-39,00
---
Zysk (strata) netto -649,00 7,00
---
-39,00
---
Amortyzacja 8,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 22 749,00 22 814,00
0,3%
22 789,00
-0,1%
Kapitał własny -16 121,00 -16 081,00
---
-16 153,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,36 -0,36
---
-0,36
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 0,00
---
-0,00
---