Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.10.04, godz. 13:23
kontakt
LMGAMES
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 416,00 1 842,00
30,1%
1 858,00
0,9%
1 761,00
-5,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -365,00 -225,00
---
160,00
---
-419,00
---
Zysk (strata) brutto -358,00 -232,00
---
126,00
---
-457,00
---
Zysk (strata) netto -358,00 -232,00
---
126,00
---
-457,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 6 895,00 7 340,00
6,5%
9 097,00
23,9%
9 618,00
5,7%
Kapitał własny 6 211,00 5 971,00
-3,9%
6 097,00
2,1%
5 641,00
-7,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,26 4,10
-3,8%
4,19
2,1%
3,87
-7,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,24 -0,16
---
0,09
---
-0,31
---