Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.04, godz. 13:15
kontakt
LENTEX
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 53 596,00 56 889,00
6,1%
56 760,00
-0,2%
54 141,00
-4,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 709,00 3 725,00
0,4%
2 366,00
-36,5%
15 694,00
563,3%
Zysk (strata) brutto 2 721,00 5 441,00
100,0%
604,00
-88,9%
15 076,00
2 396,0%
Zysk (strata) netto 3 259,00 5 343,00
63,9%
20 408,00
282,0%
12 040,00
-41,0%
Amortyzacja 2 279,00 1 919,00
-15,8%
1 738,00
-9,4%
1 713,00
-1,4%
Aktywa 331 944,00 317 794,00
-4,3%
250 840,00
-21,1%
247 481,00
-1,3%
Kapitał własny 208 724,00 214 067,00
2,6%
212 079,00
-0,9%
191 587,00
-9,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,50 4,98
10,7%
4,93
-0,9%
4,79
-2,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,07 0,12
77,1%
0,48
283,1%
0,30
-36,6%