Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.10, godz. 19:01
kontakt
LEGIMI
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 14 687,00 15 327,00
4,4%
17 649,00
15,1%
18 468,00
4,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 692,00 626,00
-9,5%
1 109,00
77,2%
-1 070,00
---
Zysk (strata) brutto 694,00 752,00
8,4%
1 036,00
37,8%
-1 033,00
---
Zysk (strata) netto 471,00 598,00
27,0%
767,00
28,3%
-1 033,00
---
Amortyzacja 526,00 526,00
0,0%
672,00
27,8%
843,00
25,4%
Aktywa 28 771,00 27 695,00
-3,7%
27 052,00
-2,3%
28 767,00
6,3%
Kapitał własny 12 027,00 12 632,00
5,0%
12 867,00
1,9%
12 135,00
-5,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 8,49 8,52
0,2%
8,67
1,9%
8,18
-5,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,33 0,40
21,0%
0,52
28,3%
-0,70
---