Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.20, godz. 18:03
kontakt
LABOPRINT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 38 227,00 34 311,00
-10,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 605,00 1 706,00
-52,7%
Zysk (strata) brutto 7 502,00 -627,00
---
Zysk (strata) netto 6 437,00 -241,00
---
Amortyzacja 2 254,00 2 392,00
6,1%
Aktywa 107 973,00 101 821,00
-5,7%
Kapitał własny 43 540,00 43 299,00
-0,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 11,42 11,36
-0,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,69 -0,06
---