Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.01.28, godz. 21:48
kontakt
KRUK
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-03-312022-06-302022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 43 954,00 43 197,00
-1,7%
43 197,00
0,0%
44 839,00
3,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -17 677,00 -27 783,00
---
-27 783,00
---
-24 944,00
---
Zysk (strata) brutto 259 802,00 248 061,00
-4,5%
248 061,00
0,0%
182 597,00
-26,4%
Zysk (strata) netto 243 933,00 244 905,00
0,4%
244 905,00
0,0%
188 020,00
-23,2%
Amortyzacja 4 510,00 4 500,00
-0,2%
4 500,00
0,0%
5 724,00
27,2%
Aktywa 4 844 593,00 4 899 782,00
1,1%
4 899 782,00
0,0%
5 210 085,00
6,3%
Kapitał własny 2 881 518,00 2 882 675,00
0,0%
2 882 675,00
0,0%
3 131 987,00
8,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 153,76 150,71
-2,0%
150,71
0,0%
163,74
8,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 13,02 12,80
-1,6%
12,80
0,0%
9,83
-23,2%