Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.06.18, godz. 15:03
kontakt
KRAKCHEM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 21 889,00 18 171,00
-17,0%
12 166,00
-33,0%
15 205,00
25,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -44 379,00 -924,00
---
-2 419,00
---
-910,00
---
Zysk (strata) brutto -59 891,00 -2 779,00
---
-4 460,00
---
-2 631,00
---
Zysk (strata) netto -59 878,00 -2 754,00
---
-4 443,00
---
-2 608,00
---
Amortyzacja 252,00 290,00
15,1%
276,00
-4,8%
292,00
5,8%
Aktywa 28 132,00 27 176,00
-3,4%
23 685,00
-12,8%
23 954,00
1,1%
Kapitał własny -41 031,00 -43 747,00
---
-47 946,00
---
-50 553,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -4,56 -4,86
---
-5,33
---
-5,62
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -6,65 -0,31
---
-0,49
---
-0,29
---