Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.04.02, godz. 06:55
kontakt
KPPD
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 139 685,00 151 361,00
8,4%
97 510,00
-35,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 25 307,00 28 006,00
10,7%
6 460,00
-76,9%
Zysk (strata) brutto 25 478,00 27 805,00
9,1%
6 256,00
-77,5%
Zysk (strata) netto 20 572,00 22 470,00
9,2%
4 998,00
-77,8%
Amortyzacja 4 259,00 4 324,00
1,5%
4 384,00
1,4%
Aktywa 235 336,00 246 576,00
4,8%
235 722,00
-4,4%
Kapitał własny 149 648,00 168 872,00
12,8%
173 870,00
3,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 92,24 104,09
12,8%
107,17
3,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 12,68 13,85
9,2%
3,08
-77,8%