Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.21, godz. 21:32
kontakt
KLON
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 6 455,00 6 227,00
-3,5%
6 507,00
4,5%
6 772,00
4,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 197,00 80,00
-59,4%
-561,00
---
163,00
---
Zysk (strata) brutto -94,00 -51,00
---
-96,00
---
18,00
---
Zysk (strata) netto -101,00 -53,00
---
-32,00
---
18,00
---
Amortyzacja 451,00 536,00
18,8%
535,00
-0,2%
498,00
-6,9%
Aktywa 22 192,00 20 685,00
-6,8%
20 858,00
0,8%
23 962,00
14,9%
Kapitał własny 8 454,00 8 400,00
-0,6%
8 369,00
-0,4%
8 429,00
0,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,36 0,36
-0,6%
0,36
-0,6%
0,36
0,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 -0,00
---
-0,00
---
0,00
---