Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.25, godz. 10:31
kontakt
KINOPOL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 53 645,00 52 920,00
-1,4%
62 163,00
17,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 389,00 4 882,00
-9,4%
10 866,00
122,6%
Zysk (strata) brutto 5 099,00 5 195,00
1,9%
26 241,00
405,1%
Zysk (strata) netto 4 320,00 4 166,00
-3,6%
23 994,00
475,9%
Amortyzacja 9 287,00 9 389,00
1,1%
8 967,00
-4,5%
Aktywa 376 078,00 398 913,00
6,1%
417 072,00
4,6%
Kapitał własny 235 995,00 240 161,00
1,8%
264 155,00
10,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 11,91 12,12
1,8%
13,33
10,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,22 0,21
-3,7%
1,21
476,7%