Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.01.27, godz. 01:23
kontakt
KINOPOL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 45 747,00 47 311,00
3,4%
47 208,00
-0,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 683,00 5 901,00
60,2%
3 571,00
-39,5%
Zysk (strata) brutto 3 503,00 5 707,00
62,9%
10 965,00
92,1%
Zysk (strata) netto 2 906,00 4 419,00
52,1%
10 381,00
134,9%
Amortyzacja 9 156,00 9 087,00
-0,8%
9 282,00
2,1%
Aktywa 302 910,00 286 848,00
-5,3%
296 157,00
3,2%
Kapitał własny 197 477,00 201 896,00
2,2%
212 277,00
5,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 9,96 10,19
2,2%
10,71
5,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,15 0,22
51,7%
0,52
135,0%