Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.13, godz. 14:19
kontakt
KGL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 141 779,00 144 229,00
1,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 7 633,00 8 690,00
13,8%
Zysk (strata) brutto 5 980,00 1 168,00
-80,5%
Zysk (strata) netto 4 913,00 621,00
-87,4%
Amortyzacja 6 794,00 6 953,00
2,3%
Aktywa 374 835,00 355 738,00
-5,1%
Kapitał własny 126 310,00 126 931,00
0,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 17,85 17,94
0,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,69 0,09
-87,3%