Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.01.22, godz. 19:43
kontakt
KETY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 340 453,00 407 194,00
19,6%
491 265,00
20,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 21 726,00 433 110,00
1 893,5%
59 811,00
-86,2%
Zysk (strata) brutto 19 537,00 433 587,00
2 119,3%
58 258,00
-86,6%
Zysk (strata) netto 15 534,00 426 677,00
2 646,7%
48 098,00
-88,7%
Amortyzacja 13 495,00 13 602,00
0,8%
13 354,00
-1,8%
Aktywa 1 266 688,00 1 441 813,00
13,8%
1 398 324,00
-3,0%
Kapitał własny 668 095,00 673 869,00
0,9%
723 243,00
7,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 69,38 69,84
0,7%
74,95
7,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,61 44,22
2 641,4%
4,98
-88,7%