Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.25, godz. 05:25
kontakt
KBJ
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-03-312023-03-312023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 19 564,00 19 297,00
-1,4%
18 595,00
-3,6%
20 176,00
8,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 596,00 1 404,00
135,6%
-2 888,00
---
517,00
---
Zysk (strata) brutto 473,00 1 772,00
274,6%
-2 937,00
---
640,00
---
Zysk (strata) netto 370,00 1 299,00
251,1%
-2 621,00
---
133,00
---
Amortyzacja 426,00 355,00
-16,7%
395,00
11,3%
370,00
-6,3%
Aktywa 35 524,00 34 055,00
-4,1%
34 064,00
0,0%
34 731,00
2,0%
Kapitał własny 20 427,00 18 379,00
-10,0%
17 913,00
-2,5%
18 211,00
1,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 11,41 11,41
0,0%
10,00
-12,3%
9,30
-7,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,21 0,21
0,0%
-1,46
---
0,07
---