Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.02, godz. 19:43
kontakt
KANCELWEC
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 2 041,00 2 986,00
46,3%
3 175,00
6,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 534,00 988,00
85,0%
905,00
-8,4%
Zysk (strata) brutto 215,00 525,00
144,2%
473,00
-9,9%
Zysk (strata) netto 215,00 525,00
144,2%
473,00
-9,9%
Amortyzacja 41,00 50,00
22,0%
51,00
2,0%
Aktywa 18 119,00 23 782,00
31,3%
22 914,00
-3,6%
Kapitał własny 5 368,00 5 498,00
2,4%
5 970,00
8,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,54 0,56
2,4%
0,60
8,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 0,05
140,9%
0,05
-9,4%