Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.11.27, godz. 21:16
kontakt
JWCONSTR
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 57 001,00 98 956,00
73,6%
57 921,00
-41,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 30 132,00 1 026,00
-96,6%
-6 495,00
---
Zysk (strata) brutto 13 434,00 1 477,00
-89,0%
-20 099,00
---
Zysk (strata) netto 8 886,00 1 027,00
-88,4%
-19 058,00
---
Amortyzacja 2 619,00 2 602,00
-0,6%
2 675,00
2,8%
Aktywa 1 669 198,00 1 579 356,00
-5,4%
1 584 292,00
0,3%
Kapitał własny 752 567,00 753 593,00
0,1%
734 028,00
-2,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 8,47 8,48
0,1%
8,26
-2,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,10 0,01
-88,0%
-0,21
---