Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.23, godz. 20:03
kontakt
JUJUBEE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-03-312023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 335,00 312,00
-6,9%
332,00
6,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 76,00 20,00
-73,7%
197,00
885,0%
Zysk (strata) brutto 66,00 12,00
-81,8%
184,00
1 433,3%
Zysk (strata) netto 66,00 12,00
-81,8%
184,00
1 433,3%
Amortyzacja 61,00 62,00
1,6%
58,00
-6,5%
Aktywa 4 510,00 4 631,00
2,7%
4 945,00
6,8%
Kapitał własny 2 557,00 2 568,00
0,4%
3 294,00
28,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,54 0,54
0,4%
0,69
28,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,00
-85,7%
0,04
1 800,0%