Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.10, godz. 03:50
kontakt
JRCGROUP
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 2 227,00 2 180,00
-2,1%
2 861,00
31,2%
2 776,00
-3,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 250,00 165,00
-34,0%
102,00
-38,2%
241,00
136,3%
Zysk (strata) brutto 188,00 120,00
-36,2%
48,00
-60,0%
161,00
235,4%
Zysk (strata) netto 152,00 93,00
-38,8%
21,00
-77,4%
127,00
504,8%
Amortyzacja 423,00 482,00
13,9%
440,00
-8,7%
405,00
-8,0%
Aktywa 17 036,00 17 108,00
0,4%
17 570,00
2,7%
18 006,00
2,5%
Kapitał własny 9 553,00 9 646,00
1,0%
10 568,00
9,6%
11 294,00
6,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,20 0,20
1,0%
0,18
-9,0%
0,19
6,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
-33,3%
0,00
---
0,00
---