Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.12, godz. 23:08
kontakt
IZOLACJA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 9 990,00 11 975,00
19,9%
11 975,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 810,00 1 130,00
39,5%
1 130,00
0,0%
Zysk (strata) brutto 800,00 1 128,00
41,0%
1 128,00
0,0%
Zysk (strata) netto 641,00 901,00
40,6%
901,00
0,0%
Amortyzacja 100,00 106,00
6,0%
106,00
0,0%
Aktywa 24 157,00 26 509,00
9,7%
26 509,00
0,0%
Kapitał własny 17 055,00 17 957,00
5,3%
17 957,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,49 4,73
5,3%
4,73
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,17 0,24
40,2%
0,24
0,0%