Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.01.19, godz. 02:56
kontakt
INVISTA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 6 497,00 -6 436,00
---
42,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -440,00 -151,00
---
3,00
---
Zysk (strata) brutto -639,00 -151,00
---
-6,00
---
Zysk (strata) netto -639,00 479,00
---
-6,00
---
Amortyzacja 1,00 14,00
1 300,0%
1,00
-92,9%
Aktywa 27 157,00 25 395,00
-6,5%
24 178,00
-4,8%
Kapitał własny 16 095,00 16 573,00
3,0%
15 369,00
-7,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,11 1,15
3,0%
1,06
-7,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,04 0,03
---
0,00
---