Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.17, godz. 21:22
kontakt
INTROL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 3 699,00 4 061,00
9,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 229,00 770,00
236,2%
Zysk (strata) brutto 11 342,00 1 044,00
-90,8%
Zysk (strata) netto 11 217,00 663,00
-94,1%
Amortyzacja 497,00 470,00
-5,4%
Aktywa 170 267,00 160 621,00
-5,7%
Kapitał własny 126 882,00 118 654,00
-6,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,94 4,62
-6,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,44 0,03
-94,0%