Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.13, godz. 06:11
kontakt
INTERSPPL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-09-302023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 52 279,00 46 142,00
-11,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -14 595,00 -10 285,00
---
Zysk (strata) brutto -14 881,00 -10 200,00
---
Zysk (strata) netto -14 745,00 -10 200,00
---
Amortyzacja 1 566,00 1 522,00
-2,8%
Aktywa 108 467,00 113 713,00
4,8%
Kapitał własny -35 522,00 -14 900,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -1,04 -0,21
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,43 -0,15
---