Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.01.27, godz. 18:59
kontakt
INTERSPPL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 61 888,00 56 973,00
-7,9%
59 925,00
5,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -687,00 -2 308,00
---
3 588,00
---
Zysk (strata) brutto -852,00 -2 943,00
---
2 967,00
---
Zysk (strata) netto -1 873,00 -2 943,00
---
3 220,00
---
Amortyzacja 1 577,00 1 629,00
3,3%
1 666,00
2,3%
Aktywa 120 911,00 123 194,00
1,9%
126 440,00
2,6%
Kapitał własny 3 109,00 166,00
-94,7%
3 386,00
1 939,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,09 0,00
-94,5%
0,10
1 880,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,06 -0,09
---
0,09
---