Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.03, godz. 03:53
kontakt
INTELIWIS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 991,00 1 700,00
71,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 20,00 -262,00
---
Zysk (strata) brutto 18,00 -264,00
---
Zysk (strata) netto 18,00 -273,00
---
Amortyzacja 13,00 8,00
-38,5%
Aktywa 2 149,00 2 642,00
22,9%
Kapitał własny 1 757,00 1 483,00
-15,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,26 0,22
-15,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 -0,04
---