Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.01, godz. 10:51
kontakt
INTELIWIS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 359,00 991,00
-27,1%
1 700,00
71,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 80,00 20,00
-75,0%
-262,00
---
Zysk (strata) brutto 72,00 18,00
-75,0%
-264,00
---
Zysk (strata) netto 65,00 18,00
-72,3%
-273,00
---
Amortyzacja 22,00 13,00
-40,9%
8,00
-38,5%
Aktywa 2 130,00 2 149,00
0,9%
2 642,00
22,9%
Kapitał własny 1 739,00 1 757,00
1,0%
1 483,00
-15,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,25 0,26
0,8%
0,22
-15,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,00
-66,7%
-0,04
---