Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.02, godz. 07:17
kontakt
INPRO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 48 531,00 61 849,00
27,4%
189 168,00
205,9%
51 798,00
-72,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 7 923,00 15 671,00
97,8%
52 686,00
236,2%
8 278,00
-84,3%
Zysk (strata) brutto 6 196,00 12 881,00
107,9%
49 819,00
286,8%
5 882,00
-88,2%
Zysk (strata) netto 2 590,00 8 750,00
237,8%
37 434,00
327,8%
4 758,00
-87,3%
Amortyzacja 1 997,00 1 866,00
-6,6%
1 908,00
2,3%
1 882,00
-1,4%
Aktywa 795 491,00 817 281,00
2,7%
750 170,00
-8,2%
774 220,00
3,2%
Kapitał własny 384 763,00 393 373,00
2,2%
430 465,00
9,4%
435 223,00
1,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 9,61 9,82
2,2%
10,75
9,4%
10,87
1,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,06 0,22
236,9%
0,94
326,9%
0,12
-87,3%