Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.05.29, godz. 03:04
kontakt
INNOGENE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 60,00 120,00
100,0%
90,00
-25,0%
90,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -390,00 -250,00
---
-132,00
---
-119,00
---
Zysk (strata) brutto -390,00 -250,00
---
210,00
---
-119,00
---
Zysk (strata) netto -390,00 -250,00
---
210,00
---
-119,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 4 459,00 4 710,00
5,6%
4 667,00
-0,9%
4 775,00
2,3%
Kapitał własny 678,00 428,00
-36,9%
638,00
49,1%
238,00
-62,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,12 0,08
-37,0%
0,11
49,3%
0,04
-62,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,07 -0,04
---
0,04
---
-0,02
---