Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.01.21, godz. 06:37
kontakt
INFOSCAN
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 10,00 94,00
840,0%
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -287,00 -1 393,00
---
-602,00
---
Zysk (strata) brutto -306,00 -1 401,00
---
-651,00
---
Zysk (strata) netto -306,00 -1 401,00
---
-651,00
---
Amortyzacja 3,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 3 338,00 1 037,00
-68,9%
186,00
-82,1%
Kapitał własny 1 229,00 317,00
-74,2%
9,00
-97,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,13 0,03
-78,2%
0,00
-96,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,03 -0,13
---
-0,06
---