Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.11.27, godz. 05:41
kontakt
INFOSCAN
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 221,00 10,00
-95,5%
94,00
840,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 896,00 -287,00
---
-1 393,00
---
Zysk (strata) brutto -1 912,00 -306,00
---
-1 401,00
---
Zysk (strata) netto -1 912,00 -306,00
---
-1 401,00
---
Amortyzacja 3,00 3,00
0,0%
0,00
---
Aktywa 3 347,00 3 338,00
-0,3%
1 037,00
-68,9%
Kapitał własny 353,00 1 229,00
248,2%
317,00
-74,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,05 0,13
189,1%
0,03
-78,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,25 -0,03
---
-0,13
---