Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.26, godz. 16:12
kontakt
INCUVO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-03-312023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 4 671,00 5 864,00
25,5%
9 099,00
55,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 863,00 705,00
-18,3%
3 771,00
434,9%
Zysk (strata) brutto 751,00 517,00
-31,2%
4 415,00
754,0%
Zysk (strata) netto 528,00 440,00
-16,7%
4 171,00
848,0%
Amortyzacja 1 004,00 724,00
-27,9%
619,00
-14,5%
Aktywa 17 098,00 20 921,00
22,4%
24 940,00
19,2%
Kapitał własny 11 246,00 11 686,00
3,9%
15 857,00
35,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,79 0,82
3,9%
1,11
35,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,04 0,03
-16,2%
0,29
841,9%