Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.06.24, godz. 21:39
kontakt
INCANA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 826,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -2 488,00
Zysk (strata) brutto -2 772,00
Zysk (strata) netto -2 772,00
Amortyzacja 591,00
Aktywa 19 279,00
Kapitał własny 2 353,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,21
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,25