Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.26, godz. 02:08
kontakt
INCANA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-03-312023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 4 681,00 826,00
-82,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 93,00 -2 488,00
---
Zysk (strata) brutto -178,00 -2 772,00
---
Zysk (strata) netto -178,00 -2 772,00
---
Amortyzacja 279,00 591,00
111,8%
Aktywa 22 971,00 19 279,00
-16,1%
Kapitał własny 5 097,00 2 353,00
-53,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,46 0,21
-53,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 -0,25
---